Valida Kind & Jeugdtherapie

Groei op eigen kracht
 

Tarieven & Vergoedingen

  

Tarieven  

Omschrijving

Tarief

Kennismakingsgesprek  15 - 20 minuten

gratis

Intake gesprek  50 - 60 minuten

€ 75,-

Sessie  50 - 60 minuten

€ 75,-

Evaluatie  50 - 60 minuten

€ 75,-

Observatie  50 - 60 minuten

€ 75,-

Telefonisch consult 15 minuten

€ 20,-

Verslaglegging

€ 90,-

Vergoedingen:

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer Alternatieve- of Natuurgeneeswijzen of Psychosociale zorg. Wij adviseren u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te zien of integratieve kinder- en jeugdtherapie ook aan u wordt vergoed. Belangrijk is dan te vermelden dat uw therapeut is aangesloten bij de VvvK

Vergoedingen overzicht vanuit de VVVK: Vergoedingen 2017

Praktijk Valida heeft per 1-1-2017 een overeenkomst afgesloten met de gemeente Lelystad voor lokale jeugdhulp, individuele begeleiding. Voor meer informatie en voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het jeugd- en gezinsteam Lelystad.

Beroepsverenigingen & registratie:

Ik ben aangesloten bij de VVVK Vereniging van en voor Kindertherapeuten  onder nummer: A-16-203

Tevens ben ik Registertherapeut BCZ® bij de koepelorganisatie RBCZ Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg met licentie: 409193R

 Ik ben teven aangesloten bij de S.C.A.G. een gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorgen onder nummer 11851.