Valida Kind & Jeugdtherapie

Groei op eigen kracht
 

Werkwijze

De focus ligt op een oplossingsgerichte aanpak dit met behulp van kortdurende therapie (SFBT Solution Focused Brief Therapy). Valida gaat uit van de gedachte dat kinderen zelf in staat zijn hun eigen leven vorm te geven. Kinderen zijn de deskundigen en zullen ons laten zien wat ze nodig hebben, Valida neem de kinderen serieus en luistert naar ze. Valida werkt systemisch.

We starten met een intake waarbij de hulpvraag samen bepalen waarna de sessies gepland worden. Na vijf sessies wordt er een evaluatie gepland. Dan spreken we over het vervolg van de sessies en met welke frequentie. Indien van toepassing krijgt u en uw kind\puber handvatten aangereikt hoe u uw kind\puber kunt ondersteunen en begeleiden.

Valida werkt met:

cognitieve therapie - speltherapie  - creatieve therapie  - lichaamswerk -  visualisaties - metaforen - opstellingen - 

dier ondersteunende therapie (DOT) - integratief - systemisch - holistisch -

Teken je gesprek bij Autisme - ouderschapsbemiddeling

EMDR voor kinderen, Jeugd & Volwassenen